• Tỉ giá: 3,575 VNĐ
  • 0121.566.2882
Chính sách

02 dịch vụ Hangve.com.vn cung cấp

13/10/2017

Chúng tôi luôn cố gắng mang đến chất lượng dịch


Cam kết đặt hàng

22/08/2017

Hangve.com.vn Cam kết đặt hàng


Nguyên tắc hợp tác

04/07/2016

Khách hàng sử dụng dịch vụ của hangve.com.vn cần tuân


Chính sách Vận chuyển Quốc tế

04/07/2016

Chính sách Vận chuyển Quốc tế tại hangve.com.vn


Quy định về Vận chuyển

08/03/2016

Quy định về danh mục hàng hóa không được phép


Chính sách mua hàng

06/04/2015

Hangve.com.vn thông báo Chính sách mua hàng


Chính sách lưu kho

06/04/2015

Quy định thời gian lưu kho


Chính sách kiểm hàng

27/02/2015

Kiểm hàng là thực hiện các công việc kiểm tra


Quy đổi Trọng lượng tính phí cho hàng hóa

26/02/2015

Quy đổi nhóm hàng nhẹ và cồng kềnh (hàng có